[(site_name)

KONSERWACJA I NAPRAWA UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH

KONSERWACJA KLIMATYZACJI W BYDGOSZCZY

Aby utrzymać mikroklimat wewnętrzny odpowiadający zadanym parametrom, stosuje się kilka technik. System wentylacji to jedno z najskuteczniejszych narzędzi tworzenia komfortowego mikroklimatu. W obiektach przemysłowych, w kompleksach biurowych, centrach handlowo-rozrywkowych, obiektach sportowych stosuje się wentylację działającą na zasadzie nawiewno-wywiewnej wymiany powietrza, w której masy powietrza doprowadzane są do lokali i odprowadzane na zewnątrz specjalnymi kanałami.

Elementy składowe systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej:

  • komplet czerpni wyposażonych w kratkę ochronną, która zapobiega przedostawaniu się ciał obcych do układu;
  • zawory regulujące ilość powietrza pobieranego z atmosfery;
  • filtry do mechanicznego oczyszczania strumienia powietrza z drobnych cząstek i kurzu;
  • układ wentylatorów tłoczących powietrze pod ciśnieniem w kanałach;
  • kanały nawiewne, które razem tworzą jeden system wentylacyjny;
  • nawiewniki - elementy, przez które świeże powietrze dostaje się do pomieszczenia;
  • automatyka sterująca monitorująca pracę systemu.

Należy osobno wspomnieć o rekuperatorze - wymienniku ciepła, który odbiera napływające i wychodzące strumienie powietrza. W obudowie rekuperatora następuje stała wymiana ciepła pomiędzy masami zimnego i ciepłego powietrza. Konserwacja pomaga chronić naszą jednostkę zewnętrzną przed oblodzeniem zimą, a tym samym zapewnia prawidłowe działanie systemu klimatyzacji w miesiącach letnich. Przeprowadzenie prawidłowej konserwacji zgodnie z instrukcją i parametrami technicznymi układu klimatyzacji jest bardzo ważnym zadaniem wymagającym szczególnej uwagi wyłącznie ze strony specjalistów.

Regularna konserwacja serwisowa gwarantuje nieprzerwaną pracę systemu wentylacji i oszczędza żywotność sprzętu. 

Dlatego nie można zaniedbać działań prewencyjnych: częstotliwość ich realizacji musi być zgodna z zaleceniami producenta, a na wykonawcę należy wybrać zespół doświadczonych specjalistów, którzy doskonale znają specyfikę systemów wentylacyjnych.
ClimaSerwis zapewnia pełen pakiet usług w zakresie rutynowych przeglądów i czyszczenia elementów wentylacji nawiewno-wywiewnej (rekuperator, wentylator, filtry).

Oferujemy wysokiej jakości usługi gwarantujące płynne działanie systemu klimatycznego o dowolnej złożoności!